Kwaliteitsstatuut

Met ingang van 2017 zijn alle vrijgevestigde psychologen en psychotherapeuten verplicht een goedgekeurd kwaliteitsstatuut te hebben en deze openbaar te stellen aan hun cliënten. In het Kwaliteitsstatuut GGZ staat aangegeven wat zorgaanbieders in de GGZ geregeld hebben op het gebied van kwaliteit en verantwoording om curatieve geestelijke gezondheidszorg te mogen leveren in het kader van de Zorgverzekeringswet.

Je kunt hier het KWALITEITSSTATUUT van Praktijk Oostland inzien.

Klik hier om inzicht te krijgen in de versie voor cliënten en naasten.

 

ROM

Tijdens de behandeling wordt het verloop van de klachten/ het herstel in kaart gebracht. Dit gebeurt met de zogenaamde ROM (routine-outcome monitoring). Dit betekent dat aan het begin en einde van de behandeling digitaal een vragenlijst naar je zal worden verzonden. Bovendien wordt op het eind van de behandeling een kort onderzoek gedaan naar de mate waarin je tevreden bent met de geboden hulp. Deze gegevens worden enkel gebruikt ten bate van de behandeling. 

Sinds 2022 is het verplicht om tijdens de intakefase de HONOS+ af te nemen. De vragenlijst geeft de zorgvraagtypering weer waaronder de problematiek valt. Vanaf 01-07-2023 zijn zorgaanbieders verplicht enkele gegevens door te sturen aan de Nederlandse Zorgautoriteit. Deze gegevens zijn echter niet herleidbaar tot individuele cliënten. Zie voor meer informatie deze link. Bovendien is het verplicht voor zorgaanbieders om de zorgvraagtypering (code die de mate van de zorgzwaarte weergeeft) op de factuur te vermelden. Mocht je bezwaar hebben tegen aanlevering van bovenstaande informatie, dan kun je bij de behandelaar vragen om een privacyverklaring. 

 Patiëntfolder zorgvraagtypering ggz - Nederlandse Zorgautoriteit (overheid.nl)

Klachtenregeling

Alle informatie wordt vertrouwelijk, volgens de beroepscode, behandeld. Mocht je onverhoopt tegen problemen aanlopen bespreek dit dan in een zo’n vroeg mogelijk stadium met je therapeut, zodat je samen tot een oplossing kunt komen. Kom je er samen niet uit, dan kun je gebruik maken van een klachtenfunctionaris. Voor meer informatie kun je deze folder raadplegen of zie de website voor de meest recente informatie. Bij de praktijk is een klachtenreglement op te vragen.

Met ingang van 2017 is de praktijk aangesloten bij de Klachten- en Geschillenregeling P3NL.

 

Voorwaardenformulier

Onder het kopje ‘contact’ vind je het VOORWAARDENFORMULIER met daarin de algemene voorwaarden omtrent de behandeling. Dit formulier dient voor aanvang van de behandeling ondertekend te worden.

 

Privacyreglement

Er bestaan een aantal wetten waarmee je rechten als cliënt beschermd worden en waaraan hulpverleners zijn gebonden. Dit zijn de Wet op de Geneeskundige Behandel Overeenkomst (WGBO), de Wet Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (BIG), de Wet Klachtrecht en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Voor psychologen geldt een beroepsgeheim. Dat betekent dat er nooit zonder toestemming van jou aan derden informatie wordt gegeven over jou, tenzij er in een uiterste geval sprake is van een (levens)bedreigende situatie. Als het gaat om doorverwijzing naar, of informatieverstrekking aan een andere behandelaar mag deze informatie alleen gegeven worden als je daarvoor schriftelijk je toestemming hebt gegeven. Je psycholoog kan je situatie vertrouwelijk en geanonimiseerd bespreken met collegae teneinde de behandeling te optimaliseren.

Je gegevens vallen onder de privacywetgeving. Zie voor meer informatie het Privacy Reglement.

 


 

Aangesloten bij

 

Registraties bij

  • het BIG register ( Beroepen Individuele Gezondheidszorg, 99915095425)
  • kamer van koophandel (55631657) 

Direct aanmelden

Wil je je aanmelden? Vul dan hier het AANMELDFORMULIER in.

Zodra zowel het aanmeldformulier als een verwijsbrief binnen zijn ontvang je per mail een uitnodiging voor intake.

Let op! Mails kunnen in de spambox terecht komen, dus houd deze in de gaten.

Werk laptop


Gezondheidscentrum Lloyd's Terras

Lloydsterras 6 i (1e verdieping)

9641 DZ Veendam 

(het geel-rode gebouw tegenover de Leenbakker en het station)                                                                                                                           

06-18 19 82 58                                           

 

 (Tijdens cliëntgesprekken neemt Bianca haar telefoon niet op, dus per mail bereik je haar het snelst).


Werkdagen

Dinsdag t/m donderdag van 9:00 tot 17:00

Copyright Praktijk Oostland 2018 | Privacy statement | Disclaimer  

  AVG certificaat