In 2014 heeft de Nederlandse Zorg Autoriteit (NZA) de zogenaamde 'prestatievergoeding' in het leven geroepen. Dit houdt in dat er vooraf, door het NZA, is bepaald hoe lang een behandeling mag duren en hoeveel dit gaat kosten. De belangrijkste drie prestaties staan hieronder beschreven.

 

Prestatie Tarief 2020

Prestatie Tarief 2020* Maximale duur **  
Kort (BK) € 503,47 294 minuten  
Middel (BM) € 853,38 495 minuten  
Intensief (BI) € 1.383,65 750 minuten  

 

* Dit tarief geldt indien u bij een verzekeraar bent waar geen contract mee is afgesloten. Mocht u een zorgverzekeraar hebben waarmee een contract is afgesloten, dan is een gereduceerd tarief afgesproken welke rechtstreeks bij uw verzekeraar zal worden gedeclareerd. Houd wel rekening met uw eigen risico dat nog open staat (dit geldt niet voor de mensen die binnen onderstaande Pilot vallen).

** binnen het aantal minuten worden zowel de directe als de indirecte (verslaglegging, overleg e.d.) tijd meegerekend. Een reguliere sessie bestaat uit gemiddeld 45 minuten directe tijd en 15 minuten indirecte tijd.

 

PILOT Eerstelijns GGZ

Voor onderstaande praktijken geldt dat cliënten geen eigen risico hoeven te betalen bij doorverwijzing.

Huisartsenpraktijken Feij/vd Wal (Slochteren), Smelik (Harkstede), Takens (Siddeburen), Rezelman (Wagenborgen) en Gerrits (Woldendorp).

 

Onvolledig behandeltraject en Onverzekerd product

Verder bestaan er nog de prestaties 'Onvolledig behandeltraject' en 'Onverzekerd product' Een Onvolledig behandeltraject wordt gedeclareerd wanneer er niet meer dan 120 minuten (directe + indirecte) tijd is besteed en het dossier gesloten wordt omdat blijkt dat er geen verzekerde DSM stoornis vastgesteld kan worden óf geconcludeerd wordt dat de cliënt behandeld dient te worden in de specialistische GGZ óf de behandeling vroegtijdig (binnen 120 minuten) door de cliënt zelf wordt afgebroken. De kosten voor dit product bedragen in 2020 € 219,78 en wordt - afhankelijk van of er een contract is - vergoed door uw zorgverzekeraar. 

Wanneer blijkt dat er geen verzekerde DSM stoornis vastgesteld kan worden die volgens de Zorgverzekeringswet tot het Basispakket behoort, kan de cliënt er voor kiezen om toch in behandeling te blijven. De prestatie Onverzekerd Product (OVP) wordt bij de cliënt zelf gedeclareerd. U ontvangt in dit geval na elke sessie een nota van € 110,27 (uurtarief 2020) zoals vastgesteld door het NZA. 

 

Aanvullende verzekering

Bent u aanvullend verzekerd? Dan is het in uw geval misschien mogelijk om uw behandeling toch (deels) vergoed te krijgen, wanneer dit niet onder de basisverzekering valt. Neem hierover contact op met uw zorgverzekeraar.

Tijdens het intakegesprek zal aandacht worden besteed aan de privacy- en vergoedingsmogelijkheden.

 

Vergoedingsoverzicht 2020

Er is voor komend jaar niet een contract afgesloten met alle zorgverzekeraars. Dit houdt in dat BGGZ zorg, gestart in 2020, niet in alle gevallen volledig door uw basisverzekering wordt vergoed. Net als in voorgaande jaren, geldt ook in 2020 het eigen risico dat door uw zorgverzekeraar aan u wordt doorberekend. Eigen risico 2020 bedraagt 385 euro.

*Kijk altijd eerst uw polis goed na. Verzekeraars kunnen hun voorwaarden wijzigen. Er kunnen geen rechten worden ontleent aan dit overzicht. Als u in aanmerking wilt komen voor een vergoeding, is een verwijsbrief (van bijv. uw huisarts) verplicht!

Tip: In sommige gevallen vergoed een werkgever of het UWV de kosten.

Vergoedingsoverzicht, indien de zorg start in 2020

of kijk op het independer overzicht

Bianca Oostland

Neem contact opDirect aanmelden

Wil je je aanmelden? Vul dan hier het AANMELDFORMULIER in.

Download vervolgens het VOORWAARDENFORMULIER.
Voor aanvang van de behandeling dient het Voorwaardenformulier met daarin de algemene voorwaarden omtrent de behandeling gelezen, ondertekend en meegenomen te worden of per post opgestuurd te worden.

Let op! Mails kunnen in de spambox terecht komen, dus houd deze in de gaten.


Gezondheidscentrum Lloyd's Terras

Lloydsterras 6

9641 DZ Veendam 

(het geel-rode gebouw tegenover de Leenbakker)                                                                                                                           

06-18 19 82 58                                           

 

 

(Tijdens cliëntgesprekken neemt Bianca haar telefoon niet op, dus per mail bereik je haar het snelst).


Werkdagen

Dinsdag t/m donderdag van 9:00 tot 17:00

Copyright Praktijk Oostland 2018 | Privacy statement | Disclaimer